Götaström

En 18-hålsbana med karaktär av varierande skogs- och hedbana är utmanande för såväl den vane elitspelaren som medelgolfaren.

I klubbhuset finner du både restaurang och golfshop och i anslutning till klubbhuset övningsområdet med drivingrange, chip och puttinggreen. För den som så önskar finns också husvagnsparkering.

Götaströme-postHemsida • Tel: 0370-76490