Götaström

En 18-hålsbana med karaktär av varierande skogs- och hedbana är utmanande för såväl den vane elitspelaren som medelgolfaren.

I klubbhuset finner du både servering och golfshop och i anslutning till klubbhuset övningsområdet med drivingrange, chip och puttinggreen. För den som så önskar finns också husvagnsparkering.

Ungefärlig restid till banan med bil från centrala Jönköping tar ca 30 min


Kontakta klubben:
Götaström • e-postHemsida • Tel: 0370-76490